Disclaimer van Tapecall.net

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever  erkent geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken danwel beschadigd raken van een gesprek.
 3. De uitgever erkent dat er privacy-issues verbonden zijn aan een eerlijk gebruik van deze dienst, maar verondersteld deze bekend bij de gebruiker, de beller. Voor de volledigheid verwijzen wij de gebruiker op de Wet ter Bescherming van de Privacy.
 4. De uitgever erkent geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik door een gebruiker, immers het opnemen van een gesprek, danwel digitaal of analoog kan op meerdere manieren en is niet voorbehouden aan de dienst Tapecall.net alleen.
 5. Opgenomen gesprekken zijn geen eigendom van Tapecall.net doch is dupliceren danwel openbaar maken van gesprekken met anderen aan regels gebonden. Tapecall.net erkent geen aansprakelijkheid voor publicatie van gesprekken en diens gevolgen.
 6. Bij aantoonbaar misbruik van de dienst zal aangifte gedaan worden bij de autoriteiten
 7. De uitgever en haar leveranciers zullen nimmer gesprekken beluisteren, danwel gespreksgegevens bewaren.
 8. De uitgever behoudt zich het recht om bezoekersgegevens te gebruiken voor acquisitiedoeleinden.
 9. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 10. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 11. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 12. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 13. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 14. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 15. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 16. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 17. Prijzen en voorwaarden zijn aan verandering onderhevig (zie algemene voorwaarden Tapecall.net).
 18. Tapecall.net behoudt zich het recht om bezoekersgegevens te gebruiken voor acquisitiedoeleinden.
 19. De website maakt gebruik van cookies om uw surf gemak te verbeteren.
 20. Op de website en de onderdelen van deze website is auteursrecht van toepassing. NIETS mag worden gekopieerd zonder toestemming van Tapecall.net en niets mag online worden hergebruikt. Zelfs indien u meent een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Tapecall.net.