Telefoongesprekken neemt u op met Tapecall.net

Denkt u ook vaak: ‘Had ik dit telefoongesprek maar opgenomen?’ Of heeft u regelmatig telefonische vergaderingen of interviews die u achteraf had willen terugluisteren? Tapecall.net maakt dit nu op zeer eenvoudige wijze mogelijk. Als u met Tapecall.net belt, neemt u altijd veilig en automatisch uw gesprekken op.

Tapecall.net is dé opnamedienst voor uw zakelijke telefoongesprekken en zorgt ervoor dat u uw uitgaande gesprekken op ieder gewenst moment kunt opnemen en terugluisteren. U kunt onze opnamedienst  gebruiken door met een mobiele of vaste telefoon naar 0900-1789 (50 CPM) te bellen. Uw gesprek wordt glashelder vastgelegd en is gratis online te downloaden in een door u gekozen geluidsformaat (.MP3, .VOC of .WAV) of direct te af te luisteren met uw telefoon.

Tapecall.net factureert de gesprekkosten direct door aan uw telecomprovider. De opgenomen gesprekken worden per gebelde seconde verrekend en u betaalt pas op het moment dat de verbinding tot stand komt. U ontvangt dus geen aparte factuur en u betaalt nooit meer dan u werkelijk belt. Wél zo overzichtelijk, bellen met Tapecall.net!

Bel 0900-1789 (50CPM) en neem uw telefoongesprekken snel, safe & simpel op met Tapecall.net.